Cadangan akan ditunjukkan selepas menaip dalam input carian. Gunakan anak panah atas dan bawah untuk menyemak. Gunakan enter untuk memilih. Jika pemilihan adalah frasa, frasa itu akan dimasukkan ke carian. Jika cadangan adalah pautan, penyemak imbas akan menavigasi ke halaman tersebut.
Polisi komuniti

Polisi Tempahan Semula dan Bayaran Balik Luxe

Artikel ini telah diterjemahkan secara automatik.

Polisi ini sedang dikemas kini. Polisi baharu ini muncul di bahagian atas halaman ini dan akan terpakai kepada semua tempahan yang dibuat pada atau selepas 29 April 2022. Polisi sedia ada muncul di bahagian bawah halaman dan terpakai kepada tempahan lebih awal.

Tarikh Berkuatkuasa: 29 April 2022

Polisi Tempahan Semula dan Bayaran Balik Luxe ini menerangkan cara kami akan membantu membuat tempahan semula dan cara kami mengendalikan bayaran balik untuk tempahan Luxe apabila Hos membatalkan tempahan atau Isu Perjalanan lain mengganggu penginapan. Polisi ini terpakai sebagai tambahan kepada Perjanjian Tempahan Tetamu Airbnb Luxe.

Apa yang akan berlaku jika hos membatalkan tempahan sebelum daftar masuk

Jika hos membatalkan tempahan sebelum daftar masuk, kami akan membantu tetamu mencari dan menempah penginapan yang setanding dengan keupayaan kami. Jika kami tidak dapat mencari penginapan yang setanding atau jika tetamu memilih untuk tidak membuat tempahan baharu, tetamu akan menerima bayaran balik penuh.

Apa yang akan berlaku jika Isu Perjalanan lain mengganggu penginapan

Isu Perjalanan Lain mesti dilaporkan kepada kami dengan menghubungi Perancang Perjalanan Luxe tetamu melalui e-mel atau telefon atau dengan menghubungi kami di +1 (844) 647-6746 tidak lewat daripada 72 jam selepas penemuan. Jika kami mendapati bahawa Isu Perjalanan telah mengganggu penginapan, bergantung pada keadaan, kami mungkin memberikan bayaran balik penuh atau separa. Kami juga boleh membantu tetamu mencari penginapan yang setanding atau lebih baik. Amaun yang dibayar balik, jika ada, bergantung kepada tahap teruk Isu Perjalanan, kesan kepada tetamu, bahagian penginapan yang terjejas, dan sama ada tetamu mengosongkan penginapan. Jika tetamu mengosongkan penginapan disebabkan oleh Isu Perjalanan material dan menghubungi kami, kami akan menawarkan bantuan untuk mencari penginapan yang setanding atau lebih baik untuk baki malam penginapan.

Isu Perjalanan dilindungi

Istilah "Isu Perjalanan" merujuk kepada situasi ini:

 • Hos membatalkan tempahan sebelum daftar masuk.
 • Hos gagal menyediakan akses kepada penginapan.
 • Penginapan tidak boleh didiami semasa daftar masuk atas sebarang sebab berikut:
  • Ia tidak cukup bersih dan bersih, termasuk cadar dan tuala.
  • Ia mengandungi bahaya keselamatan atau kesihatan.
  • Ia mengandungi perosak.
 • Penyenaraian mengandungi ketidaktepatan bahan seperti:
  • Jenis atau bilangan bilik yang salah (cth. bilik tidur, bilik air, dapur atau bilik lain).
  • Lokasi penginapan yang salah.
  • Kemudahan khas atau ciri yang diterangkan dalam Penyenaraian tidak ada atau tidak berfungsi (cth. kolam renang; tab mandi air panas; bilik mandi - tandas, pancuran mandi atau tab mandi; dapur - sinki, dapur, peti sejuk atau peralatan utama lain; sistem elektrik, pemanasan atau pendingin hawa).
  • Kemudahan khas yang diterangkan dalam Penyenaraian memerlukan kos tambahan yang tidak dinyatakan dalam Penyenaraian.

Cara tuntutan berfungsi

Untuk layak mendapat bantuan tempahan semula atau bayaran balik, tetamu yang membuat tempahan boleh menghantar tuntutan dengan menghubungi Perancang Perjalanan Luxe mereka secara bertulis atau melalui telefon atau dengan menghubungi kami di +1 (844) 647-6746. Tuntutan mesti dibuat kepada kami tidak lewat daripada 72 jam selepas menemui Isu Perjalanan dan disokong oleh bukti yang berkaitan seperti gambar atau pengesahan syarat oleh hos. Kami akan menentukan sama ada Isu Perjalanan telah berlaku dengan menilai bukti yang tersedia.

Bagaimana Polisi ini memberi kesan kepada hos

Jika hos membatalkan penginapan, hos akan dikehendaki membayar balik sebarang bayaran yang dibuat kepada mereka yang berkaitan dengan penginapan. Apabila kami menanggung kos dalam membantu tetamu mencari atau menempah penginapan yang setanding atau lebih baik yang disebabkan oleh pembatalan oleh Hos atau Isu Perjalanan lain, kami akan berhak untuk mendapatkan semula kos tersebut daripada Hos yang selaras dengan Terma, polisi, dan sebarang perjanjian dengan Hos kami.

Dalam kebanyakan keadaan, kami akan cuba mengesahkan tuntutan tetamu dengan hos mereka. Hos juga boleh mempertikaikan Isu Perjalanan dengan menghubungi Perancang Perjalanan Luxe untuk tempahan yang berkaitan.

Perkara lain yang perlu diketahui

Polisi ini terpakai kepada semua tempahan Luxe yang dibuat pada atau selepas Tarikh Berkuatkuasa. Tempahan Luxe ditempah di platform Airbnb dan diuruskan oleh Luxury Retreats. Harap maklum bahawa Polisi Tempahan Semula dan Bayaran Balik Airbnb dan Polisi Keadaan Peringan Airbnb tidak terpakai kepada tempahan Luxe. Apabila Polisi ini terpakai, ia juga mengawal dan mengambil keutamaan berbanding polisi pembatalan tempahan.

Sebelum menghantar tuntutan, tetamu mesti memaklumkan Perancang Perjalanan Luxe atau pengurus penginapan di lokasi mereka untuk cuba menyelesaikan Isu Perjalanan secara langsung. Kami boleh mengurangkan amaun sebarang bayaran balik atau melaraskan sebarang bantuan tempahan semula di bawah Polisi ini untuk menunjukkan sebarang bayaran balik atau bantuan lain yang diberikan terus oleh hos. Sebagai sebahagian daripada menyediakan bantuan tempahan semula, kami mungkin, tetapi tidak diwajibkan, membayar atau menyumbang kepada kos penginapan baharu. Kami juga boleh memberikan tetamu pilihan untuk menggunakan nilai tempahan yang dibatalkan kepada penginapan baharu, atau menerima kredit perjalanan, sebagai ganti untuk mendapatkan bayaran balik tunai.

Jika tetamu menunjukkan bahawa pelaporan Isu Perjalanan yang tepat pada masanya tidak dapat dilaksanakan, kami mungkin membenarkan pelaporan Isu Perjalanan di bawah Polisi ini lewat. Isu Perjalanan yang disebabkan oleh tetamu, pengembara bersama, atau jemputan atau haiwan peliharaan mereka tidak dilindungi oleh Polisi ini. Menghantar tuntutan palsu melanggar Terma Perkhidmatan kami dan boleh mengakibatkan penamatan akaun.

Keputusan kami di bawah Polisi ini mengikat, tetapi tidak menjejaskan hak kontrak atau undang-undang lain yang mungkin tersedia. Sebarang hak yang tetamu atau hos mungkin perlu memulakan tindakan undang-undang kekal tidak terjejas. Polisi ini bukan insurans dan tiada premium telah dibayar oleh mana-mana tetamu atau hos. Semua hak dan kewajipan di bawah Polisi ini adalah peribadi kepada tetamu tempahan dan hos tempahan dan tidak boleh dipindahkan atau ditugaskan. Sebarang perubahan kepada Polisi ini akan dibuat mengikut Terma Perkhidmatan kami. Polisi ini terpakai kepada tempahan Luxe, tetapi tidak terpakai kepada tempahan penginapan atau Pengalaman.

Jika anda ada sebarang soalan mengenai Polisi Tempahan Semula dan Bayaran Balik Luxe, sila hubungi Perancang Perjalanan Luxe untuk tempahan yang berkaitan atau hubungi kami di +1 (844) 647-6746.

Polisi Bayaran Balik Wang Tetamu Airbnb Luxe

Kali Terakhir Dikemas Kini: 12/5/2020

Terma dan syarat ini mengawal bayaran balik Tetamu (“Polisi Bayaran Balik Airbnb Luxe”) semata-mata untuk tempahan di Platform Airbnb yang diuruskan oleh Luxury Retreats (“Tempahan Luxe”) dan menggantikan terma Polisi Bayaran Balik Wang Tetamu Airbnb. Polisi Bayaran Balik Wang Airbnb Luxe terpakai sebagai tambahan kepada Perjanjian Tempahan Tetamu Airbnb Luxe (“Perjanjian Tempahan Tetamu Airbnb Luxe”). Polisi Bayaran Balik Wang Airbnb Luxe tersedia untuk Tetamu yang membuat dan membayar untuk Tempahan Luxe di Platform Airbnb dan mengalami Isu Perjalanan (seperti yang ditakrifkan di bawah). Hak Tetamu di bawah Polisi Bayaran Balik Wang Airbnb Luxe ini akan menggantikan polisi pembatalan Hos.

Semua terma dalam huruf besar akan mempunyai erti yang dinyatakan dalam Terma Airbnb, atau Terma Bayaran melainkan ditakrifkan sebaliknya dalam Polisi Bayaran Balik Airbnb Luxe ini. Apabila Polisi Bayaran Balik Wang Airbnb Luxe ini menyebut “kami,” atau “kami,” ia merujuk kepada Airbnb dan ahli gabungannya yang menyediakan perkhidmatan pemprosesan tempahan dan bayaran untuk Tempahan Luxe. Apabila Polisi Bayaran Balik Wang Airbnb Luxe ini menyebut “Hos,” ia merujuk kepada Hos seperti yang ditakrifkan dalam Perjanjian Tempahan Tetamu Airbnb Luxe.

Dengan membuat Tempahan Luxe sebagai Tetamu, dan menawarkan penginapan untuk Tempahan Luxe sebagai Hos, anda menunjukkan bahawa anda telah membaca dan memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Polisi Bayaran Balik Airbnb Luxe ini.

1. Isu Perjalanan

“Isu Perjalanan” bermaksud mana-mana yang berikut:

(a) Hos (i) membatalkan tempahan sejurus sebelum tempahan yang dijadualkan bermula, atau (ii) gagal memberikan Tetamu keupayaan yang munasabah untuk mengakses Penginapan (cth. tidak menyediakan kunci dan/atau kod keselamatan).

(b) keterangan atau gambaran Penyenaraian tentang Penginapan adalah tidak tepat secara material berkenaan dengan: saiz Penginapan (contohnya, nombor dan saiz bilik tidur, bilik mandi, dan/atau dapur atau bilik lain), kemudahan atau ciri-ciri khas yang diwakili dalam Penyenaraian tidak disediakan atau tidak berfungsi, seperti dek, kolam renang, tab mandi air panas, bilik mandi (tandas/pancuran mandi/tab mandi), dapur (sinki/dapur/peti sejuk atau peralatan utama lain), dan sistem elektrik, pemanasan atau pendingin hawa, atau lokasi fizikal Penginapan (berdekatan).

(c) pada permulaan tempahan Tetamu, Penginapan: (i) secara umumnya tidak bersih dan bersih (ii) mengandungi bahaya keselamatan atau kesihatan yang sewajarnya dijangka memberi kesan buruk kepada penginapan Tetamu di Penginapan dalam pertimbangan kami, (iii) tidak mengandungi peralatan tempat tidur dan tuala bilik mandi yang bersih untuk kegunaan Tetamu, atau (iv) mempunyai haiwan perosak atau mengandungi haiwan peliharaan yang tidak dinyatakan dalam Penyenaraian.

2. Polisi Bayaran Balik Wang Airbnb Luxe

Jika anda Tetamu dan mengalami Isu Perjalanan, kami bersetuju, mengikut budi bicara kami, untuk sama ada (i) membayar balik kepada anda sehingga jumlah yang dibayar oleh anda melalui Platform Airbnb (“Jumlah Yuran”) bergantung kepada sifat Isu Perjalanan yang dialami, atau (ii) menggunakan usaha kami yang munasabah untuk mencari dan menempah Penginapan lain untuk mana-mana malam yang tidak digunakan dalam tempahan anda yang munasabah dan setanding dengan Penginapan yang diterangkan dalam tempahan asal anda dari segi saiz, bilik, ciri dan kualiti. Semua keputusan kami yang berkaitan dengan Polisi Bayaran Balik Airbnb Luxe, termasuk tanpa had saiz sebarang bayaran balik dan perbandingan Penginapan alternatif, akan mengikut budi bicara kami, dan muktamad dan mengikat Tetamu dan Hos.

3. Syarat-syarat untuk Menuntut Isu Perjalanan

Untuk menghantar tuntutan yang sah untuk Isu Perjalanan dan menerima manfaat yang berkaitan dengan tempahan anda, anda dikehendaki untuk memenuhi setiap syarat berikut:

(a) anda mesti membawa Isu Perjalanan kepada perhatian wakil perkhidmatan pelanggan (“Perancang Perjalanan”) dan pengurus penginapan di tapak, jika berkenaan, secara bertulis atau melalui telefon dan memberikan kami maklumat (termasuk gambar atau bukti lain) mengenai Penginapan dan keadaan Isu Perjalanan dalam tempoh 24 jam selepas (i) permulaan tempahan anda atau (ii) anda menemui kewujudan Isu Perjalanan, atau dalam tempoh masa yang munasabah (seperti yang ditentukan oleh kami mengikut budi bicara mutlak kami), dan anda mesti menjawab sebarang permohonan oleh kami untuk maklumat tambahan atau kerjasama mengenai Isu Perjalanan;

(b) kami tidak akan mempertimbangkan aduan yang difailkan selepas anda meninggalkan Penginapan.

(c) anda tidak boleh menyebabkan Isu Perjalanan secara langsung atau tidak langsung (melalui tindakan, tinggalan atau kecuaian anda); dan

(d) anda mesti membenarkan kami berusaha sewajarnya untuk menyelesaikan Isu Perjalanan.

4. Peruntukan Am

4.1 Tiada Tugasan/Tiada Insurans.
Polisi Bayaran Balik Wang Airbnb Luxe ini tidak bertujuan untuk menjadi tawaran untuk menginsuranskan, bukan merupakan insurans atau kontrak insurans, tidak menggantikan insurans yang diperoleh atau boleh diperoleh oleh Tetamu, dan Tetamu belum membayar sebarang premium berkenaan Polisi Bayaran Balik Airbnb Luxe. Manfaat yang diberikan di bawah Polisi Bayaran Balik Wang Airbnb Luxe ini tidak boleh diberikan atau dipindahkan oleh anda.

4.2 Pengubahsuaian atau Penamatan.
Kami berhak untuk mengubah suai atau menamatkan Polisi Bayaran Balik Wang Airbnb Luxe ini, pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlak kami. Jika Polisi Bayaran Balik Airbnb Luxe ini diubah suai, kami akan menyiarkan pengubahsuaian di Platform Airbnb atau memberikan notis pengubahsuaian kepada anda dan kami akan terus memproses semua tuntutan untuk Isu Perjalanan yang dibuat sebelum tarikh pengubahsuaian berkuat kuasa.

4.3 Keseluruhan Perjanjian.
Polisi Bayaran Balik Wang Airbnb Luxe ini merupakan keseluruhan pemahaman dan perjanjian eksklusif antara kami dan anda mengenai Polisi Bayaran Balik Airbnb Luxe dan menggantikan sebarang dan semua pemahaman atau perjanjian lisan atau bertulis terdahulu antara Airbnb, ahli gabungan kami, dan anda mengenai Polisi Bayaran Balik Airbnb Luxe.

5. Menghubungi kami.

Jika anda ada sebarang soalan mengenai Polisi Bayaran Balik Airbnb Luxe, sila hantar e-mel kepada kami.

Adakah artikel ini membantu?

Artikel berkaitan

Dapatkan bantuan dengan tempahan anda, akaun dan banyak lagi.
Log masuk atau daftar