AirCover

Perlindungan perjalanan paling menyeluruh.
Sentiasa disertakan, sentiasa percuma.
Hanya di Airbnb.

AirCover

Perlindungan perjalanan paling menyeluruh.
Sentiasa disertakan, sentiasa percuma.
Hanya di Airbnb.

AirCover memberikan empat perlindungan untuk setiap tetamu bagi setiap penginapan

Jaminan Perlindungan Tempahan

Sekiranya hos perlu membatalkan tempahan anda dalam masa 30 hari sebelum daftar masuk, kami akan mencari penginapan yang serupa atau lebih baik, atau kami akan membayar balik kepada anda.

Jaminan Daftar Masuk

Jika anda tidak dapat mendaftar masuk ke penginapan anda dan hos tidak dapat menyelesaikan isu ini, kami akan mencari penginapan yang serupa atau lebih baik untuk tempoh penginapan asal anda, atau kami akan membayar balik kepada anda.

Jaminan Kredibiliti Penyenaraian

Jika pada bila-bila masa sepanjang penginapan, anda mendapati penyenaraian anda tidak seperti yang diiklankan—contohnya, peti sejuk berhenti berfungsi dan hos anda tidak dapat membaikinya dengan mudah, atau bilangan bilik tidur kurang daripada yang disenaraikan—anda perlu melaporkannya dalam masa tiga hari dan kami akan mencari penginapan yang serupa atau lebih baik, atau kami akan membayar balik kepada anda.

Talian Keselamatan 24 jam

Jika anda berasa tidak selamat, anda akan mendapat akses keutamaan kepada ejen keselamatan yang dilatih khas, siang atau malam.
Lihat butiran lengkap mengenai cara AirCover melindungi tempahan anda dan sebarang pengecualian yang terpakai.

Hanya Airbnb memberi anda AirCover

AirbnbPesaing
Jaminan Perlindungan Tempahan
Jaminan Daftar Masuk
Jaminan Kredibiliti Penyenaraian
Talian Keselamatan 24 jam
Manfaat AirCover berbanding perlindungan menyeluruh yang ditawarkan secara percuma oleh pesaing langsung kami yang terdekat setakat bulan Mac 2022.

Setiap tempahan disertakan dengan AirCover

Soalan anda dijawab

Tidak jumpa apa yang dicari? Layari Pusat Bantuan kami

Ada AirCover untuk Hos juga

Berminat untuk menjadi hos? Dengan AirCover untuk Hos, anda boleh rasa yakin untuk bermula.
Ketahui tentang menjadi hos