Cara Airbnb melindungi hos

Ketahui tentang perlindungan terbina dalam Airbnb.
Oleh Airbnb pada 4 Feb 2020
Bacaan 3 minit
Dikemas kini pada 1 Mei 2024

Sorotan

  • Perlindungan seperti AirCover untuk Hos membantu anda menjadi hos dengan yakin

  • Sokongan Komuniti tersedia dalam 62 bahasa

Anda mungkin ada soalan mengenai melindungi ruang dan harta benda anda apabila pengembara menginap di kediaman anda. Insiden kerosakan dan keselamatan amat jarang berlaku, tetapi Airbnb memberikan banyak perlindungan untuk hos dan tetamu.

Profil dan ulasan

Airbnb membantu anda mengenali tetamu. Jika anda menggunakan Tempahan Segera, anda boleh menyesuaikan tetapan anda untuk menambah syarat tetamu selain daripada syarat tempahan kami untuk semua tetamu. Dan jika anda lebih suka menggunakan permohonan tempahan manual, anda boleh melihat profil tetamu dan membaca ulasan daripada hos terdahulu sebelum menerima tempahan.

Memandangkan hos dan tetamu hanya boleh memberi ulasan antara satu sama lain selepas tempahan selesai, tiada keraguan bahawa maklum balas yang anda baca sememangnya berdasarkan pengalaman sebenar. Anda juga boleh menggunakan alat pemesejan Airbnb yang selamat untuk bertanya soalan dan menetapkan jangkaan pada bila-bila masa sebelum penginapan tetamu.

AirCover untuk Hos

AirCover untuk Hos adalah perlindungan menyeluruh untuk setiap hos di Airbnb. Ia memberikan perlindungan sebelum perjalanan untuk membantu memastikan kesahihan identiti dengan pengesahan identiti tetamu. Ini juga membantu mengurangkan kemungkinan parti yang mengganggu diadakan dan kerosakan harta benda dengan teknologi penyaringan tempahan.

AirCover untuk Hos menyertakan insurans liabiliti hos sebanyak USD1 juta dan perlindungan kerosakan untuk hos sebanyak USD3 juta, dengan perlindungan untuk karya seni, barangan berharga, kereta yang diparkir, bot dan kenderaan lain dan banyak lagi.

Ketahui lebih lanjut tentang AirCover untuk Hos

Peraturan asas

Peraturan asas untuk tetamu ialah beberapa piawaian baharu yang boleh dikuatkuasakan yang mesti dipatuhi oleh semua tetamu. Peraturan asas mewajibkan tetamu memperlakukan ruang anda dengan hormat, mematuhi peraturan penginapan anda, berkomunikasi dengan segera jika timbul isu, dan meninggalkan kediaman anda dalam keadaan yang tidak memerlukan pembersihan yang berlebihan. Setiap tetamu yang menempah perlu bersetuju dengan peraturan ini sebelum membuat tempahan.

Keselamatan akaun

Airbnb mengambil beberapa langkah untuk melindungi akaun anda, seperti mewajibkan pengesahan tambahan apabila berlaku percubaan log masuk daripada telefon atau komputer baharu, dan menghantar makluman akaun apabila berlaku perubahan. Selagi anda menggunakan Airbnb sepanjang proses—untuk komunikasi, tempahan dan pembayaran—anda dilindungi oleh polisi dan perlindungan Airbnb.

Sokongan sepanjang masa

Sokongan Komuniti Airbnb sedia membantu dalam 62 bahasa untuk membantu menangani:

  • Bantuan tempahan semula
  • Bayaran balik
  • Pengantaraan

Ketahui lebih lanjut tentang polisi dan perlindungan kami

Dengan perlindungan ini, anda boleh menerima tetamu dengan yakin. Dapatkan butiran mengenai AirCover untuk Hos untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara penting Airbnb memastikan hos selamat.

AirCover untuk Hos, Perlindungan kerosakan untuk hos, Insurans liabiliti hos, dan Insurans liabiliti pengalaman tidak melindungi hos yang menawarkan penginapan atau pengalaman di Jepun, di mana Insurans Hos Jepun dan Insurans Perlindungan Pengalaman Jepun terpakai, atau hos yang menawarkan penginapan melalui Airbnb Travel LLC. Untuk hos yang menawarkan penginapan atau pengalaman di tanah besar China, Pelan Perlindungan Hos China terpakai. Perlu diingat bahawa semua had perlindungan ditunjukkan dalam USD.

Insurans liabiliti hos dan Insurans liabiliti pengalaman ditaja jamin oleh syarikat insurans pihak ketiga. Jika anda menjadi hos di UK, polisi Insurans liabiliti hos dan Insurans liabiliti pengalaman ditaja jamin oleh Zurich Insurance Company Ltd. dan diatur serta disediakan tanpa sebarang kos tambahan untuk hos UK oleh Airbnb UK Services Limited, wakil Aon UK Limited yang dilantik, bertauliah dan dikawal selia oleh Financial Conduct Authority. Nombor pendaftaran Aon FCA ialah 310451. Anda boleh menyemaknya dengan melayari Daftar Perkhidmatan Kewangan atau menghubungi FCA di 0800 111 6768. Polisi liabiliti hos dan liabiliti pengalaman dalam AirCover untuk Hos dikawal selia oleh Financial Conduct Authority. Produk dan perkhidmatan selebihnya bukan produk yang dikawal selia dan diatur oleh Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

Perlindungan kerosakan untuk hos bukan insurans dan tiada kaitan dengan insurans liabiliti hos. Di bawah perlindungan kerosakan untuk hos, anda dibayar ganti untuk kerosakan tertentu yang disebabkan oleh tetamu terhadap penginapan dan harta benda anda jika tetamu tidak membayar untuk kerosakan tersebut. Untuk penyenaraian di Negeri Washington, kewajipan kontrak Airbnb di bawah perlindungan kerosakan untuk hos dilindungi oleh polisi insurans yang dibeli oleh Airbnb. Bagi hos yang negara kediaman atau tempat mereka beroperasi berada di luar Australia, Terma Perlindungan Kerosakan untuk Hos ini terpakai. Untuk hos yang negara tempat tinggal atau tempat mereka beroperasi berada di Australia, perlindungan kerosakan untuk hos tertakluk kepada Terma Perlindungan Kerosakan untuk Hos bagi Pengguna Australia.

Maklumat yang terkandung di dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak penerbitan.

Sorotan

  • Perlindungan seperti AirCover untuk Hos membantu anda menjadi hos dengan yakin

  • Sokongan Komuniti tersedia dalam 62 bahasa

Airbnb
4 Feb 2020
Adakah ini membantu?